Styrelsen

Kontakt med styrelsen får du lättast med att skicka ett mejl till. Det går även bra att lämna ditt ärende till områdeskontoret. Anonyma brev/mail behandlas inte.
Om någon önskar en rundvandring i föreningens lokaliteter, kontakta styrelsen.

E-post:  eller via formulär 

Ordförande
Mikael Hertzman-Ericson

     

Vice ordförande
Peter Persson


        

Sekreterare 
Monica Lindh


   

Ledamot 
Anita Perlerup


   


Ledamot
Bengt Bedelius   

Ledamot
Lena Runvik   

Suppleant
Anel Halak


   

Suppleant
Anita Strandh


   

Suppleant
Connie Larsen