Att bo i bostadsrätt

I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Men det uttrycket syftar egentligen på ägarlägenheter, som är ovanliga i Sverige och endast funnits sedan 2009. Bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet dvs. bostadsrätt.

Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 42 äga 1,8% av föreningens tomtmark och 1,8% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna bara föreningens kostnader för drift och underhåll (månadsavgift). 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning 
  • Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman 
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt 
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhåll Att vara delägare i en fastighet 

Eftersom du skall bli delägare i en fastighet eller flera fastigheter med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar. 

Det kan på sikt vara en bra investering - ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalt. 
Därför är det viktigt att du från början gjort en realistisk bedömning av möjligheterna. Genom aktsamhet och omvårdnad kan du minimera din underhållskostnad. I undantagsfall finns en begränsad separat fond (sparade pengar) för varje lägenhets underhåll. Det har visat sig speciellt viktigt att spara och planera för underhåll och reparationer av badrum.

Ansvar
Som medlem i Brf. Vita Höja har alla ett ansvar för vår förening.

Skapa gärna en god grannkontakt, den är värdefull ur många synpunkter.
När grannen upplever att hen blir störd eller om du själv upplever detta så, bör Ni i första hand prata med varandra. Om detta inte fungerar ska Riksbyggen Dag & Natt kontaktas.

När något är fel i din lägenhet ringer du Riksbyggen Dag & Natt, mer info finner du under Felanmälan.