Avfallshantering

Källsortering 
Se kontinuerligt infoblad från VA-syd, www.vasyd.se.  

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergilampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får  du personligen lämna på Sysavs återvinningscentraler, annars riskerar du skada både människor och miljö.

Sopnedkast

Sopnedkasten är enbart avsedda för restavfall. Soporna ska förpackas i soppåsar av standardstorlek (inte stora matkassar) och knytas ordentligt innan de kastas. Efter ombyggnaden till sopsug är rörinloppen till avfallstankarna relativt trånga och det är viktigt att du enbart kastar sådant som systemet är dimensionerat för. Detta för att undvika irriterande stopp i sopnedkasten.

För att undvika luktproblem och ventilationsstörningar, stäng luckan.

Matavfall
Matavfall kastar du i avsedd behållare som finns i alla hus, i källaren. Påsar till matavfallet finns att hämta i tvättstugan.

Grovsopor
Grovsopor slänger du i de kärl och containers som föreningen har uppställda i utrymme bakom COOP och Riksbyggens områdeskontor. Dessa är tydligt markerade med vad som gäller för respektive kärl. Större grovsopor, ex. möbler, vitvaror med mera, hänvisar vi till någon återvinningscentral.