Cykelförråd

Cykelförråd finns för uthyrning. Områdeskontoret ansvarar för dessa kölistor.

OBS! Cykelförråd medföljer inte lägenhetskontraktet.