Nycklar & Taggar

Alla nycklar till vårt låssystem är till största del ersatta av ett taggsystem. Till varje lägenhet hör 3 st. taggar som går till entrédörrar, vindar, källardörrar, garage. Taggarna kan programmeras efter önskemål t.ex. till gym, bibliotek etc. Övriga utrymme så som cykelförråd, tvättstuga gäller den ”platta” specialnyckeln.

Extra taggar kan beställas på områdeskontoret.

Alla lås har en loggfunktion dvs. att nyckelansvarig kan se när och vem som aktiverat låset en viss tid.

Vid förlust av tagg eller nycklar, anmäl detta omedelbart till områdeskontoret eller till Riksbyggen Dag & Natt, 0771-860 860

Portkoderna är borttagna, sedan en längre tid, för att förhindra obehöriga att ta sig in i fastigheten. Alla reklamutdelare är godkända av styrelse och har egen tagg. Tänk på att inte släppa in obehöriga i fastigheten.