Överlåtelse bostadsrätt

När du har för avsikt att överlåta/sälja bostadsrätten ber vi dig att kontakta Riksbyggen. När riksbyggen fått samtliga uppgifter som behövs tar de på föreningens uppdrag kreditupplysningar på samtliga nya medlemmar. Med detta som underlag fattar sedan styrelsen beslut att antingen bevilja eller avslå medlemskap.

Tänk på att eventuella extra taggar skall lämnas tillbaka till föreningen. (dessa spärras vid ägarbyte).

Originaltaggar, som tillhör lägenhetens utrymme, parkeringstillstånd överlämnas till den nya medlemmen.

Det är viktigt att du inte genomför affären förrän du fått klartecken beträffande medlemskapet av styrelsen.

 

Make och sambo
Är du gift eller sambo skall ni båda godkänna överlåtelsen med underskrift.

Gåva mellan makar
Gåva av lägenhet eller delar av denna skall då det gäller makar ske i äktenskapsförord. Detta skall vara inregistrerat i tingsrätten.

Pantförskrivning
Är lägenheten pantförskriven skall panten i regel lösas vid överlåtelse av lägenheten. Övertag kan förekomma, uppgift om detta lämnar din kreditgivare.