Parkering

Parkering är endast tillåten med utfärdat P-tillstånd.

Besöksparkering finns längs med Amiralsgatan samt vid Karolingatans vänd zon. P-skiva gäller. Vid behov av längre parkeringstid, kontakta områdeskontoret.

Garage finns för uthyrning, både för bil och mc. Områdeskontoret ansvarar för dessa kölistor, kontakta kontoret för att ställa dig i kö. I garaget får du, utöver ditt fordon, förvara: 4 st däck, 1 st takbox. Bilvårdsprodukter förvaras i platsbox alt. Plåtskåp. Dessa alternativ godkänner brandskyddsansvariga och styrelsen. Tänk på att inte släppa in obehöriga i garaget.

Parkering, garage och förråd sägs upp hos områdeskontoret.

OBS! Vi vill påpeka att garage, p-plats samt cykelförråd inte följer lägenhetskontraktet.