Trivselregler

Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 08.00 ska  det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud efter kl 22. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.


Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand av lägenhet ska godkännas efter skrivelse till styrelsen. Gäller för perioder om sex månader. Ansökan hittar på: www.riksbyggen.se/blanketter.


Anslagstavlor
Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för styrelsens, fritidskommitténs och Riksbyggens meddelanden till våra bostadsrättshavare.


Balkonger
Använd inte balkongerna till vädringsplats utanför inglasningsfönstren. För att begränsa värmekostnaderna bör inte balkongfönster och dörr stå öppna när det är kallt på balkongen under vintern.
Ha koll på dina balkongfönster när du går hemifrån om det finns risk för oväder. Så som regn och blåst.


Cykelåkning
Visa hänsyn vid cykelåkning på området. Det är inte tillåtet att cykla på gräsmattor, i rabatter och i källargångarna. Cykelställen vid entréerna och i källaren är endast avsedda för fungerande cyklar. Skrotcyklar märks och avlägsnas, se anslag i entréerna.


Entréer
Samtliga entréer har hissar till marknivå. Det är mycket viktigt att du kontrollerar att ytterdörren slår igen och att du inte släpper in obehöriga!


Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.


Grannar
Skapa gärna en god grannkontakt, den är värdefull ur många synpunkter.
När grannen upplever att hen blir störd eller om du själv upplever detta så, bör Ni i första hand prata med varandra. Om detta inte fungerar ska Riksbyggen Dag & Natt kontaktas.


Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning, kasta inte varm aska i soptunnorna.


Hundar och katter
Föreningen hänvisar till Malmö kommuns hundstadgar, där koppel och upptagningstvång är lagstadgat. Rastning av hund gör du lämpligast utanför föreningens område. Hundrastplats finns i närområdet. Respektera att hundar ska vara kopplade inom föreningens område året runt. Kattinnehav inom föreningen skall givetvis skötas med samma hygienansvar.


Hänsyn
Visa hänsyn genom att endast betongborra eller hamra i väggar under dagtid på vardagar. Informera gärna dina grannar att du avser renovera.


Lås
Lås till lägenhetsytterdörren svarar bostadsrättshavaren för.


Mopedåkning 
Mopedåkning är inte tillåtet inom området.


Radio & TV 
Undvik hög radio- och TV-volym efter klockan 22.00. När grannen upplever att hen blir störd eller om du själv upplever detta så, bör Ni i första hand prata med varandra. Om detta inte fungerar ska Riksbyggen Dag & Natt kontaktas.


Rökare
Rökning är förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen.


Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 


Städning
Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstugekorridorer samt fritidslokaler ombesörjs av: Ultra Clean i Malmö AB. Städning av tvättstugor och torkrum.


Störningar

Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. 


Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Fastighetsytterdörrarna är alltid försedda med godkända lås. Till fastighetsytterdörrar räknas också dörrarna till källarnedgångarna. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt och släpp inte in någon okänd person in i fastigheten. Se till att gårdsgrindar stängs. Samtliga entréer har elektroniskt låssystem. Du placerar taggen mot porttelefonen för öppning. Vårt område bevakas av Security Assistance. Bland annat bevakas vårt garage, våra vindar och våra gemensamma ytor regelbundet. 


Trappuppgångar
Enligt brandskyddslagen är det absolut förbjudet att parkera cyklar, barn- resp. sittvagnar, rullatorer, entrémattor eller dylikt i trappor eller på våningsplan.

 
Trädgårdsmiljön
Trädgård- och gårdsplan underhålls genom upphandlad entreprenör samt av Riksbyggen.


Tvättstuga
Se Tvättstugor.


Underhåll 
Underhåll av fastigheterna sköts av styrelsen genom en rullande underhållsplan med förutbestämda intervaller.
Underhåll av lägenheter – se Underhåll i bostad.


Vind & källare
Källare- och vindsförråd ska inte vara förvaringsplatser för stöldbegärligt gods. Vi utgår från att du låser om ditt eget utrymme, men se även till att befintliga låsbara källar- och vindsdörrar är ordentligt stängda. Förbjudet att förvara kemikalier och brandfarliga ämnen. Rökning är inte tillåten här.