Underhållsansvar i lägenhet

Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för. Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Vad du som medlem har skyldighet och rätt att underhålla respektive vad föreningen ansvarar för framgår av följande dokument:

 

Vem svarar för underhållet?

Ovanstående regleras också i föreningens stadgar

I dokumentet nedan finns en närmare specifikation av vilka typer av felavhjälpande åtgärder som föreningen betalar och vilka som Riksbyggen fakturerar medlemmen om vaktmästaren ska utföra dem.

 

 

Vem bekostar åtgärdande av felen?

I dokumentet är de åtgärder som medelemmen själv får betala specificerade med texten NEJ och BRH i tabellen. För att enkelt hitta dem har de också markerats med en röd punkt framför. (Vid oklarheter, så är det texten i tabellen som gäller.)

 

Vattenskador kostar föreningen mycket pengar. Läs mer om skadeförebyggande arbete på Proaktiv on line.

 

Tänk på detta

  • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet.
  • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker.
  • Radiatorer får inte demonteras utan styrelsens medgivande.